Vesti

20 mart, 2014

Ugovoren novi posao u Gani vredan 26,3 miliona US$

Energoprojekt Ghana Ltd., ino-kompanija Energoprojekt Visokogradnja a.d., potpisala je dana 13.03.2014. godine ugovor za projektovanje i izgradnju objekta Ghana Airport Cargo Centre – kargo centra na aerodromu u Akri…

Poslovna vest_Ugovoren novi posao u Gani

29 avgust, 2013

Konsolidovani polugodišnji izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za period 01.01.-30.06.2013. godine

Konsolidovani polugodišnji izveštaj za period 01.01.-30.06.2013. godine

29 avgust, 2013

Polugodišnji izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za period 01.01.-30.06.2013. godine

Polugodišnji izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za period 01.01.-30.06.2013. godine

26 juli, 2013

Informator o izdavaocu

Informator o izdavaocu