Energoprojekt Ghana

ENERGOPROJEKT GHANA Ltd. osnovana 1991.g, je lokalno registrovana kao mešovito preduzeće u vlasništvu ganskih akcionara i Energoprojekta.

ENERGOPROJEKT GHANA Ltd, kćerka kompanija Energoprojekt Visokogradnja a.d., ima širok spektar delatnosti kao i majka kompanija.

Energoprojekt Ghana

ENERGOPROJEKT GHANA Ltd. pruža usluge projektovanja, izgradnje i opremanja komercijalnih objekata, hotela, kongresnih centara, zdravstvenih, sportskih i turističkih objekata, banaka, stambenih kompleksa i vila.

ENERGOPROJEKT GHANA Ltd. ima dostup svim resursima sistema Energoprojekt, proizvođačima i finansijskim ustanovama koji se objedinjuju u jedinstveni spoj profesionalnosti iskustva.

Pozivamo vas da se upoznate sa našim sistemom i da nam se pridružite i postanete deo poslovnog sveta ENERGOPROJEKTA.

ENERGOPROJEKT GHANA LIMITED
PMB CCC2 CANTONMENTS
ACCRA, GHANA

No.98 SPINTEX ROAD
THIRD PLOT FROM THE BANK OF GHANA WAREHOUSE OPPOSITE METALEX GROUP
BETWEEN COSCHARIS AND CONSAR LIMITED
TEL No: 021-81 6396, 924 209, 924 207
FAX No: 021-81 6396
E-MAIL: epghana@yahoo.com

http://energoprojektghana.com