Trgovinsko-rekreativni kompleks Aktau

Trgovinsko-rekreativni kompleks Aktau

Aktau, Kazahstan 
Ukupna površina kompleksa: 6.3 Ha
Poslovni centar: 49.000 m2
Spoljašnji radovi: 4.8 Ha
Investitor: TOO OIL Real Estate, Almati, Kazahstan
Period izgradnje: 11/2007-11/2009
Tip usluge: Ključ u ruke

Poslovno-komercijalni centar Atirau

Poslovno-komercijalni centar Atirau

Atirau, Kazahstan 
Površina: 16.000 m2
Investitor: Agro-industrijska korporacija ARDAGER, Kazahstan
Period izgradnje: 06/2004-12/2005 (18 meseci)
Tip usluge: Ključ u ruke

Poslovno-komercijalni centar Uraljsk

Poslovno-komercijalni centar Uraljsk

Uraljsk, Kazahstan
Površina: 16.200 m2
Investitor: Agro-industrijska korporacija ARDAGER, Kazahstan
Period izgradnje: 2005-2007
Tip usluge: Ključ u ruke

Poslovno-stambeni centar MAZAYA

Poslovno-stambeni centar MAZAYA

Dubai, U.A.E. 
Površina: 63.000 m2
Investitor: HH Sheikha Alia Bin Maktum, Dubai
Period izgradnje: 1997-1999
Tip usluge: Izgradnja

Restoran i noćni klub, Aktau, Kazahstan

Restoran i noćni klub, Aktau, Kazahstan

Aktau, Kazahstan
Površina: 4.400m2
Spoljno uređenje: 7.700m2
Investitor: IP Kuanšalijeva, Kazahstan
Tip usluge: Ključ u ruke