Tržni Centar “KAPIJA BORA” u Boru, Srbija

Tržni centar KAPIJA BORA

ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d. Bulevar Mihajla Pupina 12 Novi Beograd 11070 oglašava prodaju

POSLOVNO-PRODAJNOG, MAGACINSKOG I GARAŽNOG PROSTORA U OKVIRU TRŽNOG CENTRA “KAPIJA BORA” U BORU, U ULICI ZELENI BULEVAR, NA KAT. PARCELI 2653/1 KO BOR

Poslovni prostor sa magacinima i garažnim prostorom u okviru Tržnog centra “KAPIJA BORA”, nalazi se na samom ulazu u centar grada, pored Sportsko-rekreativnog centra “Mladost” na uglu ulica Zeleni bulevar i Nade Dimić, preko puta hotela „ALBO“.

Ovaj objekat, koji je projektovala, gradila i investirala Energoprojekt Visokogradnja a.d. iz Beograda predstavlja za sada jedini objekat u Boru koji je građen kao savremeni tržni centar. Sastoji se od 4 lamele, ukupne površine 6.872 m2, spratnosti: suteren, prizemlje i sprat.

Energoprojekt Visokogradnja a.d. je vlasnik dve lamele (L2 i L4), kao i suterenskog dela Lamele 3, ukupne orijentacione neto korisne površine 4.643 m2. Neto korisna površina lamele L2 iznosi: 2.185 m2, lamele L4: 1.922 m2, a suterena lamele L3: 536 m2 i povezan je sa prostorima u suterenu lamela 2 i 4.

U prizemlju i na spratu su planirani poslovno-prodajni prostori, a u suterenu magacini i garažni prostor. Po vertikali, etaže su povezane teretnim liftom, a postoji i saobraćajni prilaz sa ulice u podzemnu, suterensku etažu, do magacinskih i garažnih prostora. Orijentaciona površina etaže u svakoj lameli je od 650 do 820 m2. U okviru kompleksa tržnog centra urađeni su parkinzi i uređeni platoi sa zelenim površinama.

Objekat se prodaje u viđenom stanju.

Sada je stepen završenosti objekta 53 %, a gradnja je prekinuta 2000. godine. Objekat je pod krovom, grubi građevinski radovi su završeni, instalaterski radovi nisu urađeni, fasadna stolarija i bravarija je ugrađena, fasadni zid je sendvič zid sa hidro i termo izolacijom, fasada je u kombinaciji sa belom i crvenom silikatnom opekom.

Objekat je upisan u zemljišne knjige. Dve lamele koje su predmet prodaje su u privatnom vlasništvu Energoprojekt Visokogradnja a.d. Beograd, a preostale dve lamele (L1 i L3) su kupili Opštna Bor i RTB Bor i tako su upisani u List nepokretnosti. Na pripadajućem zemljištu, Energoprojekt Visokogradnja a.d. ima pravo korišćenja zemljišta.

Služba za prodaju nepokretnosti

Zainteresovana lica za kupovinu mogu da se jave Službi za prodaju nepokretnosti Energoprojekt Visokogradnja a.d. na brojeve telefona:

011/310-15-92 ili 011/310-15-94 u vezi dobijanja dodatnih informacija i zakazivanja termina za razgledanje objekta i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti.

Možete nas kontaktirati i putem interneta na e-mail adresu: prodaja@energovg.rs

Predloge u vezi kupovine dela prostora u svojini Energoprojekt Visokogradnja a.d. dostavite u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:

ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d.

Sektor za marketing – Služba za prodaju nepokretnosti

Bulevar Mihajla Pupina 12, Novi Beograd 11070