Vesti

05 maj, 2015

51. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. 05.06.2015.

Formular punomoćja

Materijal za skupštinu

25 jun, 2014

Odluke sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Odluke sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 20.06.2014. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 11 casova…

Odluke sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

23 jun, 2014

Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, akcionarsko društvo Energoprojekt Visokogradnja a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br.12 (matični broj 07073151, šifra pretežne delatnosti 41.20) objavljuje Izveštaj o bitnom dogadjaju…

Izveštaj o bitnom događaju Energoprojekt Visokogradnja a.d.