Vesti

23 juni, 2014

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 20.06.2014. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 11 časova…

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

04 april, 2014

Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, akcionarsko društvo Energoprojekt Visokogradnja a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br.12 (matični broj 07073151, šifra pretežne delatnosti 41.20) objavljuje Izveštaj o bitnom dogadjaju…

Izvestaj o bitnom dogadjaju Energoprojekt Visokogradnja a.d.

02 april, 2014

Zapisnik sa 48. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Zapisnik sa 48. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 31.03.2014. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 10,30 časova…

Zapisnik sa 48. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.