RTB Bor – Topionica bakra

RTB Bor – Topionica bakra

Bor, Srbija
Naručilac: SNC Lavalin International Inc.-Ogranak / Energoprojekt Oprema a.d.
Tip usluge: Rekonstrukcija (gradjevinski radovi)

RTB Bor – Fabrika sumporne kiseline

RTB Bor – Fabrika sumporne kiseline

Bor, Srbija
Naručilac: SNC Lavalin International Inc.-Ogranak / Energoprojekt Oprema a.d.
Tip usluge: Izgradnja (gradjevinski radovi)

Proizvodna baza Schlumberger, Astrahan

Proizvodna baza Schlumberger, Astrahan

Soljanka, Astrahanska oblast, RF
Ukupna površina: 15.000 m2
Investitor: Schlumberger Logelco Inc.
Period izgradnje: 04/2013-11/2014

STEP – Fabrika papira, projekat razvitka i rekonstrukcije proizvodnje

STEP – Fabrika papira, projekat razvitka i rekonstrukcije proizvodnje

Siktivkar, Rusija
Investitor: OAO Mondi, Siktivkar, Rusija
Period izgradnje: 04/2008-01/2010
Tip usluge: Gradjevinski radovi, infrastruktura i spoljno uređenje

Naftna baza s rezervoarima Pavlodar

Naftna baza s rezervoarima Pavlodar

Industrijski Reon, Kazahstan
Zapremina rezervoara: 49.750 m3
Ukupna površina: 55.750 m2
Investitor: TOO HELIOS, Kazahstan
Period izgradnje: 05/2010-06/2011
Tip usluge: Rekonstrukcija