RTB Bor – Fabrika sumporne kiseline
  • Lokacija Bor, Srbija
  • Naručilac SNC Lavalin International Inc.-Ogranak / Energoprojekt Oprema a.d.
  • Tip usluge Izgradnja (gradjevinski radovi)