Vesti

25 april, 2012

Godišnji izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2011. godinu

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012), Energoprojekt Visokogradnja a.d. iz Beograda, MB: 07073151 objavljuje: Godišnji izveštaj za 2011.godinu …

Godišnji izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2011. godinu

14 mart, 2012

Odluka o opštim uslovima korišćenja usluga u objektima u sastavu smeštajnog kompleksa „Paviljoni“ u Zemunu, Batajnički drum 24

Na osnovu Zakona o turizmu (Sl.glasnik PS br. 36/2009 i 88/2010), u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom, Direktor Energoprojekt Visokogradnja a.d. donosi Odluku o opštim uslovima korišćenja usluga u objektima u sastavu smeštajnog kompleksa „Paviljoni“ u Zemunu, Batajnički drum 24…

Odluka o opštim uslovima korišćenja usluga u objektima u sastavu smeštajnog kompleka „Paviljoni“ u Zemunu, Batajnički drum 24

01 februar, 2012

Kodeks korporativnog upravljanja – Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik PS“, br. 36/2011 i 99/11 u daljem tekstu: Zakon), Upravni odbor Energoprojekt Visokogradnja a.d. je na 21. sednici održanoj 30.01.2012., doneo Kodeks korporativnog upravljanja Energoprojekt Visokogradnja a.d. …

Kodeks korporativnog upravljanja Energoprojekt Visokogradnja a.d.