Hotel Ridge Royal
  • Lokacija Cape Cost, Gana
  • Površina 8.000 m2
  • Investitor Oguaa Hotels Ltd,
    Akra, Gana
  • Datum završetka 2016
  • Tip usluge Glavni izvođač