Fabrika za proizvodnju farmaceutskih proizvoda
  • Lokacija Akra, Gana
  • Investitor Ernest Chemist LTD, Akra, Gana
  • Tip usluge Izgradnja