News

14 juni, 2013

Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, akcionarsko društvo Energoprojekt Visokogradnja a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br.12 (matični broj 07073151, šifra pretežne delatnosti 41.20) objavljuje Izveštaj o bitnom događaju…

Izveštaj o bitnom događaju

There are no translations available.

14 juni, 2013

Zapisnik sa 47. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Zapisnik sa 47. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 12.06.2013. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 14 časova…

Zapisnik sa 47. redovne godišnje sednice Skupštine

There are no translations available.

14 juni, 2013

Izvod iz Zapisnika sa 47. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Izvod iz Zapisnika sa 47. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 12.06.2013. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 14 časova…

Izvod iz Zapisnika sa 47. redovne sednice Skupštine

There are no translations available.

25 juni, 2012

Izveštaj o održanoj 46. redovnoj godišnjoj sednici Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, akcionarsko društvo Energoprojekt Visokogradnja a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br.12 (matični broj 07073151, šifra pretežne delatnosti 41.20) objavljuje izveštaj o bitnom događaju…

Izvestaj o održanoj 46. redovnoj godišnjoj sednici Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

There are no translations available.