News

23 juni, 2014

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 20.06.2014. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 11 časova…

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

There are no translations available.

04 april, 2014

Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, akcionarsko društvo Energoprojekt Visokogradnja a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br.12 (matični broj 07073151, šifra pretežne delatnosti 41.20) objavljuje Izveštaj o bitnom dogadjaju…

Izvestaj o bitnom dogadjaju Energoprojekt Visokogradnja a.d.

There are no translations available.

02 april, 2014

Zapisnik sa 48. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Zapisnik sa 48. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 31.03.2014. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 10,30 časova…

Zapisnik sa 48. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

There are no translations available.