Stambeni kompleks, blok 24, Bežanijska kosa, Beograd

O projektu

LOKACIJA U PRIPREMI

Naselje Bežanijska kosa nalazi se na Novom Beogradu, oivičeno sa severne strane autoputem Beograd-Zagreb, sa južne saobraćajnicom za Surčin, na istoku sa ulicama Tošin bunar, Zemunska i Vojvođanska, a na zapadu ulicom Nedeljka Gvozdenovića.

Naselje je od centralnog jezgra Novog Beograda (Opštine N. Beograd) udaljeno oko 3 km, a od aerodroma Nikola Tesla oko 6 km. U njemu se pored velikog broja izgrađenih stambenih objekata nalaze i:

 • crkva Svetog Vasilija Ostroškog
 • osnovna škola „Borislav Pekić”
 • vrtić „Vrabac”
 • trgovački centri: IDEA Super, Merkur, Kika
 • filijale mnogih poslovnih banaka
 • klinika „Anlave”
 • više poštanskih ispostava
 • mnogobrojni lokali, restorani…

Blok 24, treće mesne zajednice, nalazi se na jugoistoku stambenog naselja Bežanijska kosa, zona II, na Novom Beogradu, neposredno uz saobraćajnicu za aerodrom i naselje Surčin i uz stambene blokove 6 i 23 koje je u prethodnom periodu, za tržište, izgradio Energoprojekt Visokogradnja a.d. Do bloka 24 izgrađene su prilazne saobraćajnice – ulice Magelanova i Kolumbova.

Opis projekta

Stambeno naselje u bloku 24 na Bežanijskoj kosi sastoji se od šest objekata spratnosti Po+Pr+1+Pk, dvonamenskog skloništa za 200 osoba i trafostanice tipa TS EBB – C1 10/0,4 KV.

Objekti su raspoređeni u dve podceline i označeni oznakama A1, A2, A3, B, C i D. Objekti C i D sastoje se od po dve lamele. Objekti su raspoređeni po obodu bloka, tako da svojim položajem formiraju centralnu zelenu površinu od 9.800 m².

Konstrukcija

Objekti se fundiraju na monolitnoj armiranobetonskoj temeljnoj ploči debljine 50 cm. Konstruktivni sistem je armiranobetonski – skeletni, osnovih rastera 5,40/4,20 m¹ i 4,2/4/2 m¹. Međuspratna konstrukcija je puna armiranobetonska ploča livena na licu mesta, debljina 20 i 22 cm, oslonjena preko a/b greda na a/b stubove. Podrumski zidovi i zidovi stepenišnog jezgra su armiranobetonski debljine 16 i 20 cm. Kosa krovna ploča ja armiranobetonska, debljine 20 cm.

Obrada fasade

Preko malterisanih fasadnih sendvič zidova od bloka ili šuplje opeke debljine 12cm, termoizolacije od 8cm i pune opeke od 12cm, predviđena je obrada fasadne površine dekorativnim malterima. Fasadna stolarija je od PVC-a zastakljena termoiz. staklom d=4+15+4mm, osim ulaznih vrata u objekat, koja su aluminijumska, zastakljena sigurnosnim staklom lepljenim sa folijom.

Obrada krova

Preko krovne a/b ploče, postavlja se termo i hidro izolacija i završno oblaže čeličnim, plastificiranim, pocinkovanim limom d=0.60 mm, sa duplim stojećim falcom, na razmaku od 60 cm. Za odvod kiše predviđeni su ležeći oluci iza atike i vertikalni po fasadi. Sva potrebna opšivanja limom, oluci i olučne vertikale rade se od ravnog plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima d=0.60 mm.

Završna obrada

Stanovi: u sobama, trpezarijama, hodnicima i degažmanima završna obrada poda je parket. U kupatilima, kuhinjama, WC-ima, kuhinjskim ostavama, terasama i lođama, predviđene su keramičke pločice I klase. Na lođama i terasama predvideti protivklizne keramičke pločice I klase sa soklama od keramičkih pločica, h=10 cm. Zidovi u stanovima su od opekarskih proizvoda, malterisani, gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom. Završna obrada plafona, koju čini donja strana a/b tavanice, je gletovanje i bojenje poludisperzivnom bojom. Na delovima gde su instalacioni razvod vodi ispod a/b tavanice predviđen je spušteni plafon od gipskartonskih vlagootpornih ploča.
Zajednički prostori i ostave: u ulaznom vetrobranu i stepenišnom prostoru predviđene su protivklizne keramičke pločice, a u podrumima cemetna košuljica uglačana do crnog sjaja. Zidovi i plafoni u komunikacionim prostorijama boje se poludisperzivnim bojama, a u podrumskim prostorijama posnom bojom. Na delovima gde su instalacije vidne postavlja se spušteni plafon od vlagootpornih gipsanih ploča. Fasadne i unutrašnje ograde su od crne bravarije. Crna bravarija se koristi i u podrumskim prostorima kod prozora ostava (zastakljena armiranim staklom). Bojenje i završno bojena akrilnim bojama u dva sloja.

Unutrašnja stolarija

Ulazna vrata u stanove su predviđena kao sigurnosna sa izolacionom moći 34 dB. U stanovima će biti ugrađena jednokrilna ili dvokrilna puna i zastakljena drvena vrata sa ili bez nadsvetla. Štok je od punog lameliranog drveta obloženog MDF-om, ugrađen suvim postupkom preko slepog štoka. Krilo vrata je duplo obloženo MDF pločama, na ramu od masiva sa ispunom od kartonskog saća. Okov je standardan savremenog dizajna sa ukopavajućom bravom sa tri ključa. Zastakljenje, gde ga ima, radi se u ramu od drvenog masiva i zastakljuje mat staklom d=4 mm. Završna obrada stolarije je fabričko bojenje akrilnom bojom u tonu po izboru.

Instalacije

Sve instalacije su sa standardnom opremom.

 • Vodovod i kanalizacija: ugradna sanitarna oprema.
 • Termotehničke instalacije: radijatorsko grejanje sa priključkom na spoljni toplovodni izvor, ventiliranje sanitarnih čvorova.
 • Jaka struja: standardno (stanska tabla, el.razvod, luster kuke, plafonske svetiljke, utičnice).
 • Telekomunikacione instalacije: telefonski priključci-dvoparični kabl, interfon, RTV instalacije.

Arhitektonsko rešenje

Stambeno naselje u bloku 24 na Bežanijskoj Kosi sastoji se od šest objekata spratnosti P0+Pr+1+Pk, dvonamenskog skloništa kapaciteta za 200 osoba i trafostanice tipa TS EBB – C1 10/0.4kV. Objekti su raspoređeni u dve podceline i označeni oznakama A1, A2, A3, B, C i D. Objekti C i D sastoje se od po dve lamele. Ukupna bruto građevinska površina objekata iznosi 9.792,94 m2. Ukupna bruto građ. površina objekata sa skloništem iznosi 10.124,44 m2. Ukupna korisna (neto redukovana) površina objekata iznosi 8.172,29 m2. Ukupna neto redukovana (prodajna) površina stanova iznosi 5.593,66 m2. Objekti su raspoređeni po obodu bloka, tako da svojim položajem formiraju uredjenu zelenu površinu od 9.738,80 m2.

Objekti su projektovani sa vertikalnom komunikacijom na koju se sa dve strane vezuje stambena podcelina. Ostvarena je sledeća struktura stanovanja na nivou bloka: garsonjere (u prodaji je 9 stanova), jednosobni (u prodaji je 19 stanova), jednoiposobni (u prodaji je 20 stanova), dvosobni (u prodaji je 18 stanova), dvoiposobni (u prodaji je 8 stanova), trosobni (u prodaji su 4 stana), troiposobni (u prodaji je 7 stanova) i četvorosobni (u prodaji su 2 stana) stanovi.

Sve nadzemne etaže su namenjene stanovanju. Projektom je predviđeno ukupno 87 stanova različitih struktura u okviru celog naselja. U podrumima su predviđene stanarske ostave i tehničke prostorije.

Primenjene mere zaštite od požara

Objekat pripada kategoriji niskih objekata, jer se pod najvišeg sprata na kome borave ljudi nalazi na nižoj koti od 22,0m u odnosu na saobraćajnicu kojoj je moguć pristup vatrogasnom vozilu sa korišćenjem vatrogasnih lestvi.

Stanovi su međusobno izdvojeni zidovima otpornim prema požaru 90min i tavanicom iste otpornosti na požar. Glavni napojni vodovi u objektu kao i ostale elektroinstalacije koje prolaze kroz protivpožarne zidove ili tavanicu, biće izvedeni tako da se prodori po završenoj montaži zaptiju vatrootpornim materijalom.

Mobilna oprema za gašenje požara predstavlja osnovnu standardizovanu vatrogasnu opremu. Pod mobilnom protivpožarnom opremom se podrazumevaju ručni aparati za gašenje požara.

Služba prodaje

SLUŽBA PRODAJE

Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Beograd, Srbija
Telefoni:  (+381 11) 310 15 91, (+381 11) 310 15 92, (+381 11) 310 18 93
Fax: (+381 11) 310 19 04
e-mail: prodaja@energovg.rs