APEX Banka

APEX Banka

Akra, Gana
Površina: 1.900 m2
Investitor: B.O.G & W.B, Akra, Gana
Tip usluge: Izgradnja