Stambeno-komercijalni kompleks YBC
  • Lokacija Beograd, Srbija
  • Prva faza 126.000 m2 (432 apartmana, 632 prodavnica, 72 kancelarija, 344 garaža, 40 radnji)
  • Druga faza - Objekat "G" 27.380 m2, Period izgradnje: 1996-1998
  • Тreća faza - Objekat "E" 21.100 m2, period izgradnje: 2002-2004
  • Četvrta faza - Objekat "F" 6.100 m2, period izgradnje: 2001-2002
  • Tip usluge Ključ u ruke