Kargo Centar na aerodromu
  • Lokacija Akra, Gana
  • Površina 21.300 m2
  • Investitor Ghana Airport Cargo Centre Ltd, Akra, Gana
  • Period izgradnje 03/2014 – 07/2016
  • Tip usluge Projektovanje i izgradnja