APEX Banka
  • Lokacija Akra, Gana
  • Površina 1.900 m2
  • Investitor B.O.G & W.B, Akra, Gana
  • Tip usluge Izgradnja