Hotel Ridge Royal (Faza II)
  • Lokacija Cape Cost, Gana
  • Površina 6.500 m2
  • Investitor Oguaa Hotel Ltd,
    Akra, Gana
  • Tip usluge Glavni izvođač