Administrativni kompleks Forte banke
  • Lokacija Astana, Kazahstan
  • Površina 35.120 m2
  • Investitor TOO Accent Development Solutions
  • Tip usluge Glavni izvođač